Facebook Logo

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับจังหวัดราชบุรี และ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผอ.สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางนภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ผศ. เอกพงษ์ ตรีตรง วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้แทนจากส่วนราชการ ภาคเอกชน ตลอดจนเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ จำนวนกว่า ๑๕๐ คน ณ ห้องประชุมตะนาวศรี ชั้น ๔ ตึกทวารวดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ ได้มีผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี มาให้บริการหน่วยคัดกรองกับผู้เข้าร่วมการอบรมฯดังกล่าวด้วย

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ