การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและจัดทำ STICKER LINE ครั้งที่ 3

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและจัดทำสติกเกอร์ไลน์ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๑ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน วิทยากรคือ คุณสัญญา เลิศประเสริฐภากร (โอ ติดลม) คุและวิทยากรสอบวาดภาพ โดย คุณอนุชา และคุณวิพรรณ

แชร์