การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและจัดทำ STICKER LINE ครั้งที่ 2

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและจัดทำสติกเกอร์ไลน์ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๑ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน วิทยากรคือ คุณสัญญา เลิศประเสริฐภากร (โอ ติดลม) คุณมอลลี่ เจ้าของผลงานการ์ตูนคาแรกเตอร์ “คำเมือง” และวิทยากรสอบวาดภาพ โดย คุณอนุชา และคุณวิพรรณ

แชร์