คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและจัดทำ STICKER LINE ครั้งที่ 4

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและจัดทำสติกเกอร์ไลน์ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน วิทยากรคือ คุณสัญญา เลิศประเสริฐภากร (โอ ติดลม) คุและวิทยากรสอบวาดภาพ โดย คุณอนุชา และคุณวิพรรณ

แชร์