คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การเสวนาในหัวข้อ “Glimpse of the Wonderland”

วันที่  

05/02/61

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อ Glimpse of the Wonderland” 
โดย ดร.โจชัว เจียง เจฮง ภัณฑารักษ์หลัก และศิลปินรับเชิญ Dane Mitchell และ Tuan Andrew Nguyen

ในนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ ๒๐๑๘
ในวันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๑ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ