คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การแสดงดนตรีร่วมสมัย สองฝั่งโขง ไทย-ลาว ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดหนองคาย

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายจัดการแสดงดนตรีร่วมสมัย สองฝั่งโขง ไทย-ลาว ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดหนองคาย โดยผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมอบหมายให้นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยนายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, นายเผด็จ สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย, ว่าที่ร้อยตรีสมัย ณ หนองคาย ผู้สืบสกุลเจ้าเมืองหนองคาย,อาจารย์สิมจิต ไซสุวัน ศิลปินแห่งชาติลาว, ท้าวสุดทะสม วงพะจัน ผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเข้าร่วมด้วย
ภายในกิจกรรมมีนิทรรศการภาพวาดด้วยสีโปสเตอร์จากกิจกรรมการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการวาดภาพด้วยสีโปสเตอร์ ที่ผ่านมา และการแสดงประกอบการบรรเลงและขับร้อง
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวขอบคุณสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ไทย-ลาว
สำหรับงานในครั้งนี้ได้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ เครือข่ายโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดหนองคายกว่า ๖ โรงเรียน สถาบันดนตรี ศิลปินจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ