Facebook Logo

การแสดงแฟชั่นโชว์จากแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังสำหรับเด็ก ภายในเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 4 (The 4th Bangkok Art Festival)

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 16.00น.
ภาพบรรยากาศการแสดงแฟชั่นโชว์จากแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังสำหรับเด็ก ภายในเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 4 (The 4th Bangkok Art Festival) ประจำเดือนเมษายนโดยมี นายปรารพ เหล่าวานิช ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมชม และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ร่วมเดินแบบ อีกทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆเช่น ร้านค้าศิลปะ กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมสมัย และ กิจกรรมworkshop ณ บริเวณสยามสแควร์ ซอย 5 และชั้น LG สยามสแควร์ วัน

แชร์