คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กิจกรรมการมอบรางวัลแก่เจ้าของผลงานที่ชนะการประกวดผลงานการประดิษฐ์ออกแบบหน้ากากยักษ์คุ อัตลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ฯลฯ

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
จัดกิจกรรมการมอบรางวัลแก่เจ้าของผลงานที่ชนะการประกวดผลงานการประดิษฐ์ออกแบบหน้ากากยักษ์คุ อัตลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญ การประกวดการออกแบบตัดเย็บชุดแต่งกายผ้าพื้นถิ่นและการถ่ายแบบชุดแต่งกายผ้าพื้นถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีนายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและร่วมถ่ายแบบ พร้อมด้วย นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ และนางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ (นายสกนธ์ บุญวิทย์) ร่วมด้วย ณ โรงแรมชิตสกนธ์ฟลาวเวอร์แลนด์ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ