คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กิจกรรมการอบรมถ่ายทอดงานศิลปะการวาดภาพสำหรับครู ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง

วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมบรรยากาศที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดงานศิลปะการวาดภาพสำหรับครู ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดหนองคาย ได้ลงพื้นที่เพื่อทดลองปฏิบัติจริงในบริเวณเฮือนหาดคำ เรือนไทยโบราณท่ามกลางทุ่งนาสีเขียวขจี และวัดพระธาตุบังพวน โบราณสถานที่สำคัญของจังหวัด โดยวิทยากรได้สอนเทคนิคการร่างแบบและลงสี พร้อมสอดแทรกวิธีการอันเป็นเอกลักษณ์ของวิทยากร และชี้แนะถึงคุณสมบัติที่ดีของการเป็นศิลปินวาดภาพสีน้ำ

แชร์