คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเรขศิลป์ฯ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม ในโครงการ 100 แรงบันดาลไทย สร้างคนบันดาลไทย ปี 4 โครงการ 2 : การเดินทาง และการสำรวจแหล่งศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นในจังหวัดปัตตานี

วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น.

นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ติดตามกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเรขศิลป์ฯ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม ในโครงการ ๑๐๐ แรงบันดาลไทย สร้างคนบันดาลไทย ปี 4 โครงการ 2 : การเดินทาง และการสำรวจแหล่งศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นในจังหวัดปัตตานี จำนวน 15 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวัน 26-28 มีนาคม 2564 ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และแหล่งศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นในจังหวัดปัตตานี โดย ไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปินศิลปาธร 2557 สาขาเรขศิลป์ พร้อมด้วย รศ.อาวิน อินทรังษี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และทีมวิทยากรจากนักออกแบบกลุ่มเซียมไล้ โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมศิลปร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ติดตามข้อมูลของโครงการได้ทาง เพจ ๑๐๐ แรงบันดาลไทย https://www.facebook.com/100RBDT/

#กองทุนส่งเสริมศิลปร่วมสมัย #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

แชร์