คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กิจกรรมการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการวาดภาพด้วยสีโปสเตอร์ ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดหนองคาย

วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วม กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการวาดภาพด้วยสีโปสเตอร์ ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดหนองคาย โดยนางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมการแบ่งกลุ่มลงปฏิบัติจริงในพื้นที่ภาคสนาม ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และทุ่งทานตะวันหาดคำ จังหวัดหนองคาย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรอาจารย์สุชาติ วงษ์ทอง ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาและอาจารย์ เข้าร่วมอบรมกว่า ๖๐ คน โดยเป็นนักศึกษาจากสถาบันวิจิตรศิลป์ สปป.ลาว จำนวน ๒๐ คน เข้าร่วม ซึ่งภายหลังจากการเสร็จสิ้นการอบรมจะมีการประกวดผลงานผู้เข้าร่วมอบรมในการจัดอบรมดังกล่าวและจะได้รับการนำไปแสดงผลงานในนิทรรศการของเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขงต่อไป

แชร์