กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ บริเวณลานด้านหลังหอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 12.45 น.
ภาพบรรยากาศบุคลากรจิตอาสาของหน่วยงานกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ บริเวณลานด้านหลังหอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเป็นการจัดเตรียมพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมให้บริการ เด็ก/เยาวชน/ผู้ปกครอง ในกิจกรรมงานวันเด็ก วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ พื้นที่บริเวณโดยรอบกระทรวงวัฒนธรรม

แชร์