คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่สมาชิกในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่สมาชิกในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ และรับฟังการบรรยายสรุปจากวิทยากรโครงการฯ จากนั้นร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ป่า (ต้นพยุง) กิจกรรมปล่อยปลา กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เป็นต้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) นางวันทนีย์ มีแสง รักษาการวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง นายวรัตม์ มาประณีต นายอำเภอแสวงหา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสา ๙๐๔ เครือข่ายจังหวัดอ่างทอง เครือข่ายศิลปิน ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่และสมาชิกฟาร์มตัวอย่างฯร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันกว่า ๒๐๐ คน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในครั้งนี้จัดขึ้น ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านยางกลาง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ