คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กิจกรรมตู้วัฒนธรรมปันสุข ตามโครงการเดินตามรอย พระราชา ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดกิจกรรมตู้วัฒนธรรมปันสุข ตามโครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ผู้มาติดต่อราชการที่กระทรวงวัฒนธรรม หรือประชาชนทั่วไป สามารถใช้บริการได้ครับ

แชร์