กิจกรรมตู้วัฒนธรรมปันสุข ตามโครงการเดินตามรอย พระราชา ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดกิจกรรมตู้วัฒนธรรมปันสุข ตามโครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ผู้มาติดต่อราชการที่กระทรวงวัฒนธรรม หรือประชาชนทั่วไป สามารถใช้บริการได้ครับ

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ