กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย สาขาวรรณศิลป์ ในหัวข้อ “บรรณาธิการกิจกับวัฒนธรรมหนังสือ” โดยศูนย์หอศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย 9 สาขา สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หัวข้อ “บรรณาธิการกิจกับวัฒนธรรมหนังสือ” พร้อมด้วยนางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ และข้าราชการของศูนย์หอศิลป์ ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ สำหรับกิจกรรมในการอบรมฯ ประกอบด้วย
– การบรรยาย ภายใต้หัวข้อ “บรรณาธิการกิจกับวัฒนธรรมหนังสือ” โดยคุณอรรถ บุนนาค (บรรณาธิการ JLit)
– การเสวนา ภายใต้หัวข้อ “บทบาทของบรรณาธิการในโลกสมัยใหม่” โดย บรรณาธิการระดับแนวหน้าของไทย
ได้แก่ คุณทรงกลด บางยี่ขัน (บรรณาธิการ The Cloud), คุณภัทรจักร ปานสมัย (บรรณาธิการ) การอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้รับองค์ความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการทำหนังสือว่า การทำหนังสือสักเล่มมีขั้นตอนอย่างไร หนังสือจะอยู่รอดในยุคนี้ได้อย่างไร บรรณาธิการมีบทบาทในการผลิตหนังสือเช่นไร พร้อมได้รับฟังเกร็ดความรู้ เทคนิคในการทำหน้าที่บรรณาธิการที่น่าสนใจในแต่ละมุมมองและประสบการณ์ของผู้เสวนาทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

แชร์