กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแสดงแบบแฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัย (OCAC : Young Art Model 2020)

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมเป็นคณะกรรมการ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแสดงแบบแฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัย (OCAC : Young Art Model 2020) ของน้องๆเยาวชน โดยได้รับเกียรติจากคุณรัศมี ทองสิริไพรศรี(ลูกหมี) ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงแบบแฟชั่น และ ทีมนางแบบรุ่นใหม่จาก OCAC : Young Art Model 2019 ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านแฟชั่นและการออกแบบผ้าไทยร่วมสมัย อีกทั้งยังมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติการ เรื่องมารยาทไทย และ การแต่งหน้านางแบบพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพให้เยาวชนรุ่นใหม่ ได้มีพื้นที่แสดงความสามารถด้านแฟชั่น ปลูกฝังค่านิยมและความรักในผ้าไทย และการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ