คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.
นาย กฤษศญพงศ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2562 โดย นางสาว สมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์(ทัศนศิลป์) เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะครู นักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมากเข้าร่วมงาน ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์