คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กิจกรรมศิลปะบำบัด “ศิลปินร่วมสมัยส่งใจสู่โคราชเมืองศิลปะ” ณ เทอมินอล 21 นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา
โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และศิลปินจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมศิลปะบำบัด “ศิลปินร่วมสมัยส่งใจสู่โคราชเมืองศิลปะ” ณ ผนังด้านหน้าทางเข้า Gate 1 เทอมินอล 21 โคราช
วันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
จึงขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมถ่ายภาพ เช็คอิน ณ สถานที่ดังกล่าว

แชร์