คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กิจกรรมอบรมการเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย “ดวงใจวิจารณ์” ครั้งที่ 5

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับเพจ “ดวงใจวิจารณ์” และสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมอบรมการเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย “ดวงใจวิจารณ์” ครั้งที่ 5 ซึ่งภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงของวรรณกรรมสมัยใหม่ในโลกดิจิทัล” และกิจกรรมการแบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “เขียนบทวิจารณ์อย่างไรให้โดนใจและโดนโลก” โดยมีวิทยากรในการแบ่งกลุ่ม ประกอบไปด้วย นางชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ , รศ.ดร. สรณัฐ ไตลังคะ , นายจรูญพร ปรปักษ์ประลัย และ ผศ.ดร.ไพบูลย์วรรณ จิตพัฒนกุลโดยมีนักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทย
เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 60คน ณ ห้องราชาวดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

แชร์