คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กิจกรรมอบรมผู้เข้าร่วมโครงการ ‘วัยเกษียณเขียนสร้างงาน’ ครั้งที่ 5 และ 6

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564

“โครงการวัยเกษียณเขียนสร้างงาน” ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมผู้เข้าร่วมโครงการ ‘วัยเกษียณเขียนสร้างงาน’ ครั้งที่ 5 และ 6 พร้อมทั้งปิดโครงการในรูปแบบการอบรมออนไลน์ ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยจัดแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้

เวลา 09.30-12.00 น. ได้รับเกียรติจากอาจารย์อรสม สุทธิสาคร ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ เป็นวิทยากร พิจารณาและคอมเม้นต์การบ้านสารคดีชีวิตของผู้เข้าอบรมทั้ง 22 ท่าน พร้อมบรรยายสรุปปัจจัยสำคัญในการเขียนสารคดีและความเรียง จากนั้นเป็นการสนทนากับผศ.ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุลที่ปรึกษาโครงการ

เวลา 13.00-15.30 น. กิจกรรม เสวนาออนไลน์ในหัวข้อ สร้างงานได้เพราะหัวใจไม่เกษียณ โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายและเสวนาฯ ได้แก่ อาจารย์อรสม สุทธิสาคร ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ เสวนาในประเด็น พลังของภาษาในงานเขียน และไปรยา ผู้เขียนหนังสือ ‘ดัดจริตคิดพลอต’ เจ้าของพลอตเรื่องที่นำไปสร้างละครทางช่อง7 เช่น หลงเงาจันทร์ เก็บใจให้กันเพื่อวันของเรา ด้วยแรงแห่งรัก คุณชายรักเร่ คู่ซ่ารสแซบ กุหลาบเกราะเพชร และล่าสุด เพลิงปริศนา ร่วมเสวนาในประเด็น “ประสบการณ์ตรงจากคนเขียน และขายพลอตละคร” คุณสกลณัฏฐ์ เจริญวราวุฒิ ผู้ดูแลด้านสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเสวนาใน ประเด็น สนามออนไลน์อยู่ไหนบ้าง

ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล และคุณนฤเบศ สมฤทธิ์

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ