คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ณ จังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับจังหวัดราชบุรี โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วย
นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย , นางภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี และนายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบและทีมงานซึ่งได้รับเกียรติจาก Mr.Matin ศิลปินชาวเดนมาร์กเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมอบรม

โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 25–27 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเป็นการพัฒนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัยที่มีคุณค่าทางจิตใจเป็นประโยชน์แก่ชุมชน เกิดมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากตัวแทนสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนสาขาเซรามิกและสาขาประติมากรรม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการด้านการออกแบบในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และในงาน Bangkok Design Week 2019 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563

แชร์