คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยร่วมร้องเพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา เพลงอยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี และกล่าวคำปฏิญาณตน

วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยร่วมร้องเพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา เพลงอยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี และกล่าวคำปฏิญาณตน โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้แทนองค์การมหาชน และเครือข่ายวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพฯ

แชร์