คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กิจกรรม “พาน้องท่องงานศิลป์” ณ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส

กิจกรรม “พาน้องท่องงานศิลป์ณ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส 

วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสถาบันการศึกษา (โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส) จัดกิจกรรม “พาน้องท่องงานศิลป์” ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย ประกอบด้วยกิจกรรมปักกระเป๋าใส่เหรียญ กิจกรรมวาดพวงกุญแจลายรดน้ำ กิจกรรมวาดลวดลายบนแก้ว และกิจกรรมสร้างลวดลายบนกระเป๋าผ้าดิบ เพื่อให้เด็กเยาวชนได้รู้จักฝึกฝน เรียนรู้ เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ ผ่านมิติงานศิลปะร่วมสมัย ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยได้รับเกียรติจากนางไพรัตน์ อยู่สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส

แชร์