คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กิจกรรม “ศิลป์สร้างสุขสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” บูรณาการร่วมในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “หุ่นกระติบ งึดอีหลี ยลวิถี ของดีอีสาน” ประจำปี ๒๕๖๖

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดกิจกรรม “ศิลป์สร้างสุขสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” บูรณาการร่วมในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “หุ่นกระติบ งึดอีหลี ยลวิถี ของดีอีสาน” ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ ณ พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยได้จัดกิจกรรมการประกวดทักษะการวาดภาพในหัวข้อ “พระบรมธาตุนาดูน” การจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย การสาธิตการทำภาพพิมพ์ การวาดภาพสีน้ำ สีอะคริลิก การทำเครื่องปั้นดินเผารากุ และการปั้นดิน ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมการสาธิตในงานศิลปะร่วมสมัยแขนงต่าง ๆ โดยมีนายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย นายศราวุธ ดวงจำปา ศิลปินแห่งชาติ นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน และเครือข่ายสมาคมศิลปินอีสาน ให้การต้อนรับ

แชร์