คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กิจกรรม สุนทรียทัศน์ นักเรียน นักศึกษา และพาชมบ้านศิลปิน รุ่นที่ 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการในภาคบ่ายแบ่งออกเป็นกิจกรรมวาดภาพสีน้ำและการวาดภาพเหมือนเพื่อนที่อยู่ด้านหน้า โดยมีวิทยากรคอยให้คำแนะนำ น้องๆ ที่เข้าอบรมรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๙๐ คนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ มาจาก โรงเรียนมัธยมกว่า ๑๘ แห่ง ทั่วจังหวัดเชียงราย

แชร์