คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กิจกรรม Big cleaning เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคระบาดอุบัติใหม่ ไวรัส Corona covid – 19 ตามมาตรการป้องกัน ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ของกระทรวงวัฒนธรรมและ รัฐบาล

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 63 ช่วงเวลา 09.00 น. ศูนย์หอศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม Big cleaning เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคระบาดอุบัติใหม่ ไวรัส Corona covid – 19 ตามมาตรการป้องกัน ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ของกระทรวงวัฒนธรรมและ รัฐบาล

แชร์