คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ขอบเขตของงาน TOR การเช่าเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ในโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันที่  

08/11/66

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ