คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างผลิตผลงานศิลปะเพื่อจัดเเสดงนิทรรศการในโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023 ณ จังหวัดเชียงราย (ผลงานชิ้นที่ ๒) จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยนางสาวสนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์

วันที่  

14/09/66

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ