คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการภาพพิมพ์ เทคนิคการทำภาพพิมพ์แกะไม้ขาว-ดำ และการทำภาพพิมพ์แกะไม้สี

วันที่  

02/06/60

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการภาพพิมพ์ เทคนิคการทำภาพพิมพ์แกะไม้ขาว-ดำ และการทำภาพพิมพ์แกะไม้สี ในวันที่ ๑๐-๑๑, ๑๗-๑๘, ๒๔-๒๕ มิถุนายน และ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ รับจำนวนจำกัดสัปดาห์ละ ๓๐ คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ๐-๒๔๒๒-๘๘๔๑ และ ๐-๒๔๒๒-๘๘๓๗

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ