คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียนเพื่อการท่องเที่ยว ณ งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale , Chiang Rai 2023 จังหวัดเชียงราย

วันที่  

11/01/67

ด่วน!! ขยายเวลารับสมัครและอายุกลุ่มเป้าหมายเพื่อสมัครเป็นนักเขียนเพื่อการท่องเที่ยวในงานไทยแลนด์เบียนนาเล่เชียงราย 2023

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียนเพื่อการท่องเที่ยว ณ งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 จังหวัดเชียงราย (16 – 18 กุมภาพันธ์ 2567) ขยายเวลารับสมัครถึง 31 มกราคม นี้

คุณสมบัติและเงื่อนไข :

  1. อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป **
  2. สามารถอยู่ร่วมกิจกรรมตลอดทั้ง 3 วัน
  3. สามารถสร้างสรรค์ผลงานเขียน (บทความ /สารคดี) คนละ 1 เรื่อง
  4. ผู้ได้รับคัดเลือกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับ ถึงโรงแรมแสนโฮเทล จังหวัดเชียงราย ด้วยตนเอง โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้รับผิดชอบค่าที่พัก/อาหาร ระหว่างการจัดกิจกรรม
  5. ยินยอมให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เผยแพร่ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นในกิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียนเพื่อการท่องเที่ยว ทางสื่อออนไลน์ และ/หรือสื่อสิ่งพิมพ์
  6. หากได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม และส่งผลงานตามระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับค่าตอบแทนการสร้างสรรค์งานเขียนฯ จำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 35 คน

วิทยากร :
อุรุดา โควินท์ นักเขียนนวนิยาย/เรื่องสั้น ชาวเชียงราย
วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง ศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์
อุเทน มหามิตร ศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์
จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์ (Jirabell) บรรณาธิการบริหาร เพจ Capital
ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย บรรณาธิการเพจ101.world

ช่วงเวลา :
-รับสมัคร : บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2567
-จัดกิจกรรม : 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2567
(จำนวน 3 วัน)

สถานที่จัดกิจกรรม :

  • โรงแรมแสนโฮเทล จังหวัดเชียงราย
  • พื้นที่แสดงงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale , Chiang Rai 2023 จังหวัดเชียงราย

สอบถามเพิ่มเติม โทร 0 2209 3760

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ