คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวเมืองศิลปะ “๓ เมืองศิลป์ กระบี่ เชียงราย โคราช”

วันที่  

12/12/60

 กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ จังหวัดกระบี่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวเมืองศิลปะ “๓ เมืองศิลป์ กระบี่ เชียงราย โคราช” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

          – การเสวนา “การขับเคลื่อนเมืองศิลปะ สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดย ศิลปินแห่งชาติ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินเชียงราย, นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระบี่, นายสุริชัย ศิริบูรณ์ เครือข่ายครูศิลป์…ถิ่นโคราช
– การเสวนา “แนวทางการคัดเลือกและนำเสนอเมืองศิลปะ ปี ๒๕๖๒” โดย ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ เชียงราย และโคราช
– พิธีแถลงข่าว “๓ เมืองศิลป์ กระบี่ เชียงราย โคราช” และพิธีเปิดนิทรรศการ “๓ เมืองศิลป์ กระบี่ เชียงราย โคราช” โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธี ผู้ว่าราชการ ๓ จังหวัด ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ และแขกผู้มีเกียรติ โดยนิทรรศการดังกล่าวเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ณ ชั้น ๑ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (หยุดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ