คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะ (ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook) ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่  

12/06/61

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะ (ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook) ประจำปี ๒๕๖๑

ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๑๔๐,๐๐๐ บาท

ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องโพสต์ภาพถ่ายประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิทัศน์ ธรรมชาติ สถานที่ หรือกิจกรรมต่าง ๆ

ที่แสดงออกถึงความเป็น “เชียงรายเมืองศิลปะ” ที่บันทึกในช่วงระหว่าง ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ลงใน facebook ของตนเอง และตั้งค่าเป็นสาธารณะ

ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

อ่านรายละเอียดเกณฑ์การประกวดได้ที่ www.ocac.go.th หรือ https://facebook.com/ChiangraiCityofArt

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ