คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมถนนศิลปะในเทศกาลบอลลูนนานาชาติ

วันที่  

13/02/61

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับบริษัท สิงห์คอเปอเรชั่น จำกัด และสมาคมขัวศิลปะ จังหวัดเชียงราย

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมถนนศิลปะในเทศกาลบอลลูนนานาชาติ

ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ไร่สิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ