ข้อมูลสาระสำคัญการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่  

30/10/66

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ