ข้อมูลสาระสำคัญการจ้างบำรุงรักษาความปลอดภัยและควบคุมอุณหภูมิ ณ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่  

15/11/66

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ