Facebook Logo

ข้อมูลสาระสำคัญการจ้างจัดกิจกรรมการพัฒนาศิลปะหุ่นร่วมสมัย Puppet Innovation ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองเเห่งศิลปะ (จังหวัดนครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่  

21/11/66

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ