คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นยานพาหนะสำหรับเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 5-16 พฤษภาคม 2567ภายในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันที่  

03/05/67

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ