คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

คณะทำงานเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้อาคารหอศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้อาคารหอศิลป์แห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้อาคารหอศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมีนายโกวิท ผกามาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานคณะทำงานฯ เป็นประธาน มีนางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะทำงานฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์