คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

คณะผู้บริหารเมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม เข้าเยี่ยมคารวะ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือด้านวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

นางลักขณา นะวิโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท กูร์เมต์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม เข้าเยี่ยมคารวะ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือด้านวัฒนธรรม โดยมี นางประนอม คลังทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายชัยพล สุขเอี่ยม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์