คณะอาจารย์และนักศึกษา จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา Communication Design (CommDe) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการ 2023 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้การต้อนรับ อาจารย์อภิสิทธิ์ หนองบัว พร้อมด้วยนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา Communication Design (CommDe) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 12 คน ในการเข้าชมนิทรรศการฯ ณ ห้องนิทรรศการ 4 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อศึกษาแนวคิดรวมถึงกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองในการเข้าชมนิทรรศการฯ โดยมีนางสาวณุภัทรา จันทวิช หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการหอศิลป์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและบรรยายแนะนำตลอดการเข้าชม

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าชมนิทรรศการ 2023 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture ได้ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 10:00 – 16:30 น. ณ ห้องนิทรรศการ 4 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับสถาบันการศึกษาหรือผู้ที่สนใจ ที่เข้าชมนิทรรศการ 2023 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture แบบหมู่คณะสามารถลงทะเบียนได้ทาง https://forms.gle/jp6RjofbDdhfeQJ38

แชร์