คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

คตป.กระทรวงวัฒนธรรมและ ผอ.สนง.นวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)​และคณะได้เดินทางมาชมนิทรรศการและการสาธิตการสร้างลายผ้าปาเต๊ะร่วมสมัย และมีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานนิทรรศการฯ และซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป็นจำนวนมาก

1 ธ.ค. 2561 เวลา 14.00 น.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดกระบี่ จัดพิธีเปิดนิทรรศการ “การพัฒนางานศิลปะบนผืนผ้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนสูนานาชาติ ณ จังหวัดกระบี่” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำเอาความรู้ต่างๆ ที่มีในชุมชนมาพัฒนาต่อยอดและเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยมีนายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จ.กระบี่ นอกจากนั้น ในวันเดียวกันนี้ คตป.กระทรวงวัฒนธรรมและ ผอ.สนง.นวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)​ และคณะ ยังได้เดินทางมาชมนิทรรศการและการสาธิตการสร้างลายผ้าปาเต๊ะร่วมสมัย และมีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานนิทรรศการฯ และซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป็นจำนวนมาก

แชร์