คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

งานประจำปี “โฮมเหง้าเผ่าผู้ไทย ไหว้พระไกรสรราชเมืองหนองสูง” ประจำปี พ.ศ.2564 และงานรวมพลังสตรี สามัคคีชาวเมืองหนองสูง เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าผู้ไทย

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. ภาพบรรยากาศการจัดงานประจำปี “โฮมเหง้าเผ่าผู้ไทย ไหว้พระไกรสรราชเมืองหนองสูง” ประจำปี พ.ศ.2564 และงานรวมพลังสตรี สามัคคีชาวเมืองหนองสูง เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าผู้ไทย นำมาพัฒนาต่อยอด สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน และนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยได้รับเกียรติจากนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน พร้อมในงานประจำปีนี้นายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับอำเภอหนองสูง ร่วมจัดงานนี้ ณ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ทั้งนี้งานจัดระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2564

แชร์