งานมหกรรมวัฒนธรรม”ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ “

วันที่  

20/04/61

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรม”ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ “
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานความเป็นไทย
ณ ลานพลับพลามหาเจษฏาบดินทร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โรงละครแห่งชาติ โรงละครวังหน้า
สวนสันติชัยปราการ ลานคนเมือง และโรงภาพยนตร์สกาล่า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ๑๗๖
โดยในวันที่ ๒๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ มีการสาธิตและการแสดงพื้นบ้านนานาชาติ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน รายละเอียดดังนี้

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น./๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
การสาธิตและการแสดงพื้นบ้านนานาชาติ ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น ๓ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น./๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
มหกรรมการแสดงพื้นบ้านนานาชาติ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๑ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน โทร ๐๒ – ๒๒๔ – ๔๒๗๙

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ