คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

งานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ศาสนากับศิลปะร่วมสมัย ณ ศูนย์ประชุมชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.
นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ศาสนากับศิลปะร่วมสมัย พร้อมรับฟังการบรรยายโดยมี นายสุขาติ อุสาหะ ประธานคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้มีข้าราชการและพนักงานสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์