งานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 3 ณ สยาม

วันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ภาพบรรยากาศงาน BAF เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ ๓ ณ สยาม The 3 Bangkok Art Festival @siam ในสัปดาห์​นี้ได้จัดโครงการในชื่อ “กิจกรรมการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ภายใต้เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ ๓ “ ภายในงานประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะการแสดงโชว์บนเวทีอาทิ การแสดงดนตรีเยาวชน จากสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและการแสดงนาฏศิลป์ไทย การแสดงศิลปวัฒธรรม ๔ ภาค การแสดงละครสัตว์ “The dog show” การแสดง “Cover 9 Muese” การแสดงหุ่นละครเล็ก และการแสดงที่นำเอาศิลปะการแสดงมาประยุกต์ให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น รวมไปถึงบูทกิจกรรมการออกร้าน การจำหน่ายผลงานศิลปะกิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมเปิดหมวก ทั้งนี้ยังมีงานต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้ในเวลาเดียวกัน​

แชร์