Facebook Logo

งานเทศกาลศิลปะแห่งเมืองหัวหิน ประจำปี 2564

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกิจกรรม Workshop ภายในงานเทศกาลศิลปะแห่งเมืองหัวหิน ประจำปี 2564 โดย นายทวี เกษางาม และกลุ่มบ้านศิลปินหัวหิน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2564 ในงานมีกิจกรรม Workshop ด้านศิลปะร่วมสมัยมากมาย อาทิเช่น วาดภาพสีน้ำ D.I.Y. SHRINK PLASTIC เครื่องประดับจากพลาสติก เพ้นท์ลายผ้าบาติก ปั้นดินน้ำมันญี่ปุ่น กระถางต้นไม้ เป็นต้น โดยเปิดให้ประชาชน นักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดเดือนเมษายน เวลา 10.00 น. – 17.00 น. และมีการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนออกบูทร้านอาการ ของที่ระลึกต่าง ณ บ้านศิลปินหัวหิน ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แชร์