คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

งานเลี้ยงต้อนรับนักเขียนในงานเทศกาลวรรณกรรมกรุงเทพฯ 2023

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับนักเขียนในงานเทศกาลวรรณกรรมกรุงเทพฯ 2023 (Neilson Hays Bangkok Literature Festival 2023) ณ หอศิลป์จิมทอมป์สัน โดยมี Mr. Vicente Cacho Deputy Head of Mission of the Embassy of Spain Mr. KURIYAMA Masayuki Director General Japan Foundation
ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) Ms. Suzanne Passmore First Secretary – Political and Economic Section, The Australian Embassy คุณนลิน วนาสิน นายกสมาคมหอสมุดนิลเซน เฮส์ และนักเขียนชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับหอสมุดนิลเซนเฮส์ และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมจัดงานเทศกาลวรรณกรรมกรุงเทพฯ 2023 ขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566 ณ หอสมุดนิลเซนเฮส์ สโมสรสมาคมอังกฤษและบริเวณโดยรอบ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายระหว่างนักเขียนในแถบภูมิภาคอาเซียนกับนักเขียนชื่อดังระดับโลก

รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมในประเทศไทย ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมหนังสือของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้นในระดับนานาชาติ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเขียน เสริมความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมการอ่าน

ซึ่งภายในงานดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเขียน การบรรยาย และการอ่านบทกวี เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ร่วมงานยังจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากนักเขียนนานาชาติ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง ที่มีต่อประเด็นทางสังคมต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมสำหรับเด็ก ตลอดจนการเวิร์กชอปเกี่ยวกับศิลปะ และการจัดฉายภาพยนตร์อีกด้วย

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ