คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

งานเสวนาเล่าเรื่อง “การสร้างสรรค์งานดนตรีของ พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา” ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี ประจำปี 2560

วันที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เกียรติเข้ารับฟังการเสวนา และมอบของที่ระลึก ในงานเสวนาเล่าเรื่อง “การสร้างสรรค์งานดนตรีของ พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา” ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี ประจำปี 2560 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (RCAC)

แชร์