คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

งานเสวนาเล่าเรื่อง “หัวข้อสไตล์สถาปัตย กับ อมตะ หลูไพบูลย์” ศิลปินศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม ประจำปี 2560

วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เชิดชูเกียรติศิลปินและมอบของที่ระลึก ในงานเสวนาเล่าเรื่อง “หัวข้อสไตล์สถาปัตย กับ อมตะ หลูไพบูลย์” ศิลปินศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม ประจำปี 2560 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (RCAC)

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ