งานเสวนาเล่าเรื่อง “หัวข้อสไตล์สถาปัตย กับ อมตะ หลูไพบูลย์” ศิลปินศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม ประจำปี 2560

วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เชิดชูเกียรติศิลปินและมอบของที่ระลึก ในงานเสวนาเล่าเรื่อง “หัวข้อสไตล์สถาปัตย กับ อมตะ หลูไพบูลย์” ศิลปินศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม ประจำปี 2560 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (RCAC)

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ