งานแถลงข่าวบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าระเกียรติฯ อยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และการแสดงดนตรีและขับร้องเพลง “สดุดีจอมราชา” ฯ

แชร์